centralno grijanje

Centralno grijanje

Prilikom svake adaptacije, gradnje nove kuće ili useljenja u novi stan važno je pobrinuti se za grijanje i izolaciju. Premda se iz godine u godinu proizvode sve manji i ekonomičniji uređaji za grijanje, najbolje rješenje ćete postići ako unaprijed planirate sistem grijanja kao integralni dio drugih zahvata u kući ili stanu .

To se također odnosi na izolaciju. U mnogim slučajevima dekorativni površinski slojevi na zidovima i podu mogu istovremeno poslužiti kao izolacija.

Centralno grijanje je jedan od skupljih i najsloženijih zahvata kod adaptacija. Zato ugradnju ne treba prepustiti amaterima. Stoga prije započinjanja radova treba definirati sve, od materijala, kvalitete do cijene i jamstava za izvršene readove. Nije naodmet posavjetovati se sa stručnjakom koji će nadgledati radove i kvalitetu.

Budite sigurni da ćete uz takvu stručnu pomoć dobiti najprikladnije grijanje za cijeli dom i njegove stanare, da će radovi biti kvalitetno izvedeni i da se materijal i uređaji kasnije neće kvariti. Bez obzira o kakvom se sistemu grijanja radi, pobrinite se da svi njegovi elementi budu potpuno sigurni. Postoje određeni sigurnosni propisi i standardi za instalaciju i korištenje pojedinih grijalica i cijelih sistema. Oni se svakako moraju poštivati, premda to samo po sebi nije dovoljno. Nesreće se najčešće događaju u domaćinstvima s djecom i starijim osobama koji ne znaju rukovati uređajima za grijanje. Zaštitite svoju obitelj od takvih opasnosti.

Izvođenje radova na centralnom grijanju u većini slučajeva predstavlja integralni dio kompletne adaptacije stana. Želja nam je upoznati vas, putem ovih stranica, s bitnim detaljima pri donošenju odluke o renoviranju stana.

Ukoliko želite izvesti priključak plinskog protočnog bojlera na postojeći dimnjak, kao nužni preduvjet nameće se nabavka atesta dimnjaka, kojeg možete dobiti od područnog dimnjačara.

Tek se tada, s apsolutnom sigurnošću u pravi izbor, možete upustiti u kupovinu odgovarajućeg grijaćeg uređaja . 

U slučaju da nije moguće izvesti priključak grijaćeg uređaja na postojeći dimnjak, u obzir dolaze alternativna rješenja.

Adaptacija stana omogućava izvedbu instalacija grijanja s beskonačnim skrivenim cijevima položenim u pod. Ovu opciju smatramo estetski najprihvatljivijim rješenjem. 

Drugi način jest postavljanje instalacijskih cijevi na zid . U tom slučaju su, naravno, vidljive.

Pri radovima vezanim za centralno grijanje koristimo se bakrenim cijevima i drugim tehnološki naprednim cijevima vrhunskih svjetskih proizvođača.

Ukoliko izvodimo centralno etažno grijanje s beskonačnim (bez spoja u podu) cijevima ugrađujemo i razdjelnik, tako da svaki radijator ima svoj neovisni krug, što nam omogućava da bez većih dodatnih troškova možemo izvesti jednostavniju varijantu podnog grijanja u dijelu stana gdje se nalaze podne keramičke pločice – bilo u kupaonici, kuhinji ili hodniku.